Vanilla Bootstrap

A vanilla Bootstrap theme for Hugo

Hugo
Author Zachary Betz
Github Stars 68
Last Commit Jan 3, 2023
Vanilla Bootstrap screenshot