Vanilla Bootstrap

A vanilla Bootstrap theme for Hugo

Author Zachary Betz
Github Stars 43
Last Commit Apr 23, 2020
Vanilla Bootstrap screenshot