Vanilla Bootstrap

A vanilla Bootstrap theme for Hugo

Hugo
Author Zachary Betz
Github Stars 54
Last Commit Feb 19, 2021
Vanilla Bootstrap screenshot