Statiq Logo

Statiq Themes (3)

Browse our list of Statiq themes, starters and templates.

Statiq Kontent Boilerplate Kontent screenshot

Statiq Kontent Boilerplate Kontent

Github Stars 6
Last Commit Dec 1, 2020

Boilerplate utilizing Statiq and Kentico Kontent to provide a starting …

Memoirs Statiq Kontent Theme screenshot

Memoirs Statiq Kontent Theme

Github Stars 4
Last Commit Dec 4, 2020

Full featured theme for Kontent and Statiq using Kontent.Statiq …

Statiq Starter Kontent Lumen screenshot

Statiq Starter Kontent Lumen

Github Stars 12
Last Commit Apr 26, 2021

Lumen is a lightweight starter for creating blogs using Statiq and …