JAMstack Themes

Submit Submit Theme Github Repo

Edinburgh

Beautiful minimal portfolio theme for Hexo.

266
Author: Sharvari Desai
Last Commit: Aug 3, 2017
Submitted On: Feb 4, 2017
Edinburgh screenshot

Beautiful minimal portfolio theme for Hexo.